สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ มอบหนังสือให้แก่มหาวิทยาลัย Romanian-American University เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช พ.ศ. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ มอบหนังสือให้แก่มหาวิทยาลัย Romanian-American University เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช พ.ศ. 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 Oct 2023

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 Oct 2023

| 1,609 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ มอบหนังสือให้แก่มหาวิทยาลัย Romanian-American University เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช พ.ศ. 2566
 
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 นางสาวดาว วิบูลย์พานิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้เข้าพบนาย Costel Negricea อธิการบดี มหาวิทยาลัย Romanian-American University กรุงบูคาเรสต์ เพื่อมอบหนังสือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช พ.ศ. 2566 วันที่ 13 ตุลาคม โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ คณาจารย์ และนักศึกษาจากแผนกเอเชียศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมด้วย นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับโรมาเนีย
 
 
Royal Thai Embassy, Bucharest contributed books to Romanian-American University on the occasion of
His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day 2023
 
On 10 October 2023, H.E. Miss Dao Vibulpanich, Ambassador of Thailand to Romania, had a meeting with Mr. Costel Negricea, Rector of the Romanian-American University in Bucharest and contributed a collection of English books on the biography and work of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great to commemorate His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day 2023 on 13 October. The event was joined by officials and staffs of the Royal Thai Embassy, executives, academic staffs, and students from the Asian Studies Department of the University. Both sides have also discussed possibilities to promote cooperation between Thailand and Romania in the field of education.

Images

Images