เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งโรมาเนีย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งโรมาเนีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 Sep 2022

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 Sep 2022

| 567 view

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งโรมาเนีย


เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 15.40 น. นางสาวดาว วิบูลย์พานิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนายเคลาส์ โยฮันนิส ประธานาธิบดีแห่งโรมาเนีย เพื่อดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำโรมาเนีย ณ ทำเนียบประธานาธิบดี (Cotroceni Palace)

Images

Images